Viktig informasjon

Legekontoret

Influensavaksiner

Nå vaksinerer vi pasienter som er 65 år og eldre, og pasienter i risikogrupper.

(Se oversikt over risikogrupper nedenfor)

Vaksinen koster kr 250,-. Frikort gjelder dessverre ikke

Du kan bestille time for vaksinering på følgende tre måter:

  • logg inn på helsenorge.no og sett deg opp på time selv.
  • eller send melding til legekontoret via helsenorge.no  så setter vi opp en time for deg
  • eller ring for time på  tlf. 69 20 40 40

De som allerede har en legetime eller avtale på laboratoriet i nærmeste fremtid, kan få satt vaksinen samtidig.

Vi vaksinerer kun pasienter i risikogrupper. Disse er:

· Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

· Alle fra fylte 65 år

· Gravide i 2.og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å
  vaksinere seg før influensasesongen.

· Barn og voksne med diabetes type 1 og 2

· Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

· Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

· Nedsatt immunforsvar

· Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

· Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter
  individuell vurdering av lege.

PNEUMOKOKKVAKSINE. (Vaksine mot lungebetennelse)

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig lungebetennelse, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

For eldre og personer med underliggende sykdommer anbefales hvert 5 år.

Pnemokokkvaksinen koster kr. 399,-

Frikort gjelder dessverre ikke.

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Hvis du lurer på hvilke vaksiner du har tatt, eller hvor lenge det er siden, finner du opplysningene på helsenorge.no: under «Mine vaksiner»