Vi har byttet navn !

Fra 1.mai 2023 byttet vi navn fra

Ditt Legesenter as

til

P7 Legesenter as.


Det er kun navnet som endres, telefonennummer og alt annet er som før.

Viktig informasjon

Legekontoret

Sarah Seidelin og Nargis Khan

Til deg som har fått brev om at du ikke lenger har en fastlege:

Kommunen jobber for å få nye fastleger til pasientlistene som tidligere tilhørte Sarah Seidelin og Nargis Khan .

Frem til dette er på plass, har kommunen satt inn vikarleger på begge listene.

Pasienter som har hatt Sarah Seidelin og Nargis Khan som fastlege har altså fortsatt et legetilbud her hos oss.