Viktig informasjon

Legekontoret

Fastlegen din har sluttet.

Til dere som har Dr. Nargis Khan som fastlege og har fått brev fra Helfo om at hun slutter.

Dr. Nargis sluttet som fastlege ved vårt legekontor 1. november og vil fortsette sin praksis i Oslo.

Dr. Sinober har allrede fungert som vikar for Dr. Nargis og vil fortsette med dette.

Kommunen vil sørge for en vikar også etter at Dr. Sinober er ferdig med sitt vikariat.

Pasientene vil altså fortsatt ha et legetilbud her.